Doorbreken taboe van armoede met BAASspel

Praten over armoede is voor veel mensen nog altijd een taboe. Zo ook voor inwoners van Friese gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. KEaRN Welzijn zet innovatieve technieken in om hier spelenderwijs iets aan doen.

Bijdrage Kansfonds

€ 25.000

Aanvrager

KEaRN Welzijn

Hoe werkt het?

Het ‘Beweeg Ambulant Armoede Straatspel,’ (BAASspel) is een digitaal augmented reality spel dat kinderen al lopend met een tablet op straat spelen. Hiermee zijn de kinderen actief en tegelijkertijd gaan ze in gesprek over armoede. Het spel moet de kinderen enthousiast maken om meer te bewegen en met elkaar in contact te komen. En zo samen hun talenten te ontwikkelen. KEaRN stimuleert de ouders om te komen kijken en om in gesprek te gaan. Zo wordt in kaart gebracht waar er ondersteuning nodig is.

Samen bedenken en bepalen we het spel. Dat is wat we graag willen.

Kind uit de testgroep

De kinderen helpen actief mee bij de ontwikkeling van het BAASspel.

Wat levert het op?

De input van kinderen was belangrijk bij het ontwikkelen van de game. Wat vinden zijn belangrijk in een gamen en met welke vragen over armoede zitten zij? Met de input heeft KEaRN het BAASspel ontwikkeld. Het spel moet vooral helpen om gesprekken op gang te krijgen en taboes te doorbreken. Buurtbewoners worden zich meer bewust van armoede in hun omgeving en bespreken dit ook. De kinderen zijn meer bezig op het gebied van sport en spel. En ze hebben meer contact met elkaar en met de buurt. Ouders krijgen ondersteuning waar ze het nodig hebben. Het taboe wordt doorbroken.

KEaRN Welzijn

Elingsloane 2A
9251 MN Burgum

Website: http://www.kearn.nl/