Campus Spangen

Een betrokken buurt is een sterke buurt. Maar lang niet iedereen weet hoe je jezelf het beste in kunt zetten. Voor buurtgenoten, je gezin én voor jezelf. In de Rotterdamse wijk Spangen is dit de werkelijkheid. Gezondheidsproblemen, schulden, taalbarrières en beperkte sociale vaardigheden staan buurtbewoners in de weg. Geloven in Spangen start daarom Campus Spangen.

Bijdrage Kansfonds

€ 17.000

Aanvrager

Stichting Geloven in Spangen

Hoe werkt het?

Campus Spangen helpt buurtbewoners om hun talenten te ontwikkelen en te gebruiken. Voor henzelf én voor de wijk. Wijkbewoners worden door de organisatie opgeleid tot ambassadeurs en gaan met hun buurtgenoten in gesprek. Bijvoorbeeld over de problemen die zij ervaren in hun privéleven en binnen de wijk. Schulden, onveiligheid en gezondheid; alles komt aan bod. Vervolgens gaan de buren samen op zoek naar oplossingen. Ook de kinderen in de wijk worden niet vergeten. Voor hen worden activiteiten georganiseerd met de focus op bewegen, spelen en talentontwikkeling.

Zoiets als het wijkdiner maakt ook dat wij met een klein bedrag uit eten kunnen. Naast het eten ontvang ik zoveel aan gezelschap en contacten. We willen het gewoon niet missen!

Sita Bechan, moeder van 3 kinderen

Hoever zijn we?

Meerdere projecten van Campus Spangen zijn inmiddels in volle gang. Er is een speelkeet waar kinderen gratis speelgoed kunnen lenen. Wekelijks is er een wijkdiner waar gezinnen voor weinig geld een complete en gezonde maaltijd kunnen krijgen. Daar ontmoeten zij ook andere wijkbewoners en professionals. Ook kledingruilbeurzen, gezinsdagtochtjes en een kampeermoment midden in de stad zijn gepland.

Als ik nu uit school kom ga ik gelijk naar het plein. Eerst was het er saai omdat we wel een mooi plein hadden, maar geen speelgoed. Het leukst vindt ik de skelters, maar wat ik ook goed vindt zijn de vrijwilligers die soms met je meespelen en kunnen meekijken of het spelen eerlijk gaat.

Youssef Eriani, 9 jaar

Wat levert het op?

Campus Spangen vergroot de betrokkenheid in de wijk. Kinderen spelen samen en doen mee aan tal van activiteiten. Ouders helpen en stimuleren hun kinderen en elkaar. De banden tussen buurtbewoners worden sterker en de mensen worden gezonder. Ze weten hoe ze hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Daarmee worden de gezinnen sterker. En de wijk ook.

Geloven in Spangen

Bellamystraat 2
3027 RH
Rotterdam

https://geloveninspangen.nl/
https://www.facebook.com/groups/GoedBezig010/