De armoede voorbij

Armoede, kleine woningen en teveel gezinnen zonder veilige basis. Voor veel kinderen en hun ouders is het leven in de Haagsche Spoorwijk moeilijk. Stichting Bij-1 helpt de kinderen om hun kansen te vergroten. En de ouders om meer overzicht te krijgen.

Bijdrage Kansfonds

€ 40.000

Aanvrager

Stichting Bij-1

Hoe werkt het?

In veel huishoudens heerst stress. Veel kinderen beschikken over minder sociale vaardigheden. Zien er onverzorgd uit. Via allerlei activiteiten steunt Stichting Bij-1 ouders én hun kinderen. Kinderen werken aan een gezond zelfbeeld, zelfredzaamheid en het leren kennen van hun talenten. Tijdens de ouder-en-kindochtend leren ouders om hun kind positief te stimuleren. En werken ze aan de band met hun kind. Waar nodig worden ouders ook individueel ondersteund. Ook die ondersteuning richt zich op het creëren van zelfstandigheid.

Hoever zijn we?

De activiteiten van Stichting Bij-1 zijn erg gewild. In het eerste halfjaar van 2015 namen 250 kinderen deel aan een activiteit. De stichting verzorgt huiswerkbegeleiding. Bij de meidenclub praten meiden over zelfbeeld en identiteit. En op de talentenclub gaan de kinderen op een speelse manier aan de slag met het ontwikkelen van praktische vaardigheden. De ouder-en-kindochtend geeft pedagogische begeleiding met een knipoog. Via alledaagse bezigheden als liedjes zingen en boekjes voorlezen, ontwikkelen de ouders er een gezonde routine met hun kind.

Wat levert het op?

Moeders worden meer zelfredzaam. Vinden beter hun weg naar instanties als een voedselbank. Dankzij de goede contactmomenten ontstaat een beter beeld van wat gezinnen nodig hebben. Scholen melden dat deelnemende kinderen betere schoolresultaten halen. Tijdens de knutselactiviteiten bloeien kinderen op en laten steeds meer creativiteit zien.

Materialen

Stichting Bij-1

Schimmelweg 1
2524 VT Den Haag
www.bij-1.nl