Focus

Het aantal zwerfjongeren in Amsterdam neemt jaarlijks toe. Hun onstabiele situatie en de opeenstapeling van problemen leidt tot een steeds grotere afstand tot leeftijdsgenoten. De jongeren ervaren uitzichtloosheid en een gebrek aan positieve zelfkennis en zelfvertrouwen. En ze missen een volwassene die hen bijstaat op het pad naar volwassenheid. Focus helpt zwerfjongeren aan een maatje.

Bijdrage Kansfonds

€ 49.980

Aanvrager

Stichting De Publieke Zaak / Streetcornerwork

Doelgroep

Zwerfjongeren

Hoe werkt het?

Maatwerk is goed werk. De jongeren die naar Focus komen bekijken samen met een professional  wat hun beste begeleidingsoptie is. Ze kunnen kiezen uit zorgvuldig geselecteerde en getrainde maatjes of mentoren. Met een-op-een sessies samen met de vrijwilliger en groepsactiviteiten zetten ze stappen die de jongeren helpen in hun ontwikkeling. Op weg naar een betere toekomst.

Ik heb een goede band met mijn moeder, maar ik kan haar niet alles vertellen. En tegen mijn coach kan ik dat dan weer wel.

Jongere

Hoever zijn we?

Mentoren en maatjes zijn in het afgelopen jaar getraind en momenteel wordt er hard aan de bekendheid van Focus gewerkt. Daarom is ook de website gelanceerd. Langzamerhand wekt Focus steeds meer aandacht onder hulpverleners en jongeren.

Wat levert het op?

Jongeren worden minimaal een jaar lang mentaal en praktisch ondersteund. Daardoor zijn hun problemen minder geworden of op zijn minst stabiel. Hun sociale netwerk groeit. Ze zetten concrete stappen naar een beter en gerichter leven.

Samenwerking

Focus is een samenwerking tussen Stichting De Publieke Zaak, Streetcornerwork, RadarAdvies en Don Bosco Jonathan.

Stichting De Publieke Zaak

Veemarkt 83
1019 DB
Amsterdam

www.focus-amsterdam.nl