Deskundig door ervaring

Dak- en thuisloze jongeren geven het regelmatig zelf aan. Ze hebben behoefte aan een betrouwbaar maatje. Geen hulpverlener, maar iemand die zicht richt op hun talenten en dromen. En het liefst iemand die weet wat ze doormaken en niet te snel teleurgesteld raakt. Het Leger des Heils koppelt de jongeren daarom aan ervaringsdeskundigen die als rolmodel en bruggenbouwer functioneren.

Bijdrage Kansfonds

€ 32.000

Aanvrager

Leger des Heils Midden Nederland

Doelgroep

Zwerfjongeren

Hoe werkt het?

Doel is om de jongeren zelfregie te geven. De maatjes staan naast hen en begeleiden de jongeren bij de overgang naar zelfstandigheid. Er wordt gewerkt aan basale levensvaardigheden en de maatjes dienen als een levensvoorbeeld. De jongeren bepalen zelf de richting van hun proces.

Je moet niet alleen maar bezig blijven met wat je hebt meegemaakt, maar gebruik maken van die ervaringen om anderen te helpen.

Dagmar, jongere, De Wissel

Hoever zijn we?

Voordat de jongeren starten met hun traject als ervaringsdeskundige of maatje, volgen ze eerst een training. Deze is inmiddels ontwikkeld en eind september start de eerste groep jongeren. Begin 2017 zullen deze jongeren hun certificaat ontvangen en zullen de eerste koppelingen tussen maatje en jongere worden gerealiseerd.

Je neemt veel eerder iets aan van iemand die weet hoe het is om hier te wonen.

Jongere, Enkeltje Zelfstandig

Wat levert het op?

Samen met het maatje ontwikkelen de jongeren sociale vaardigheden en levensvaardigheden. Zo bereiden ze zich voor op zelfstandig wonen en leven. Een deel van deze jongeren zal zichzelf ook weer kunnen ontwikkelen tot ervaringsdeskundige. Ook de maatjes zelf halen winst uit het traject. Zij zijn vaak nog volop zoekende naar zingeving, perspectief en aansluiting en vinden dat in dit project.

Leger des Heils Midden Nederland

Aïdadreef 6
3561 GE Utrecht
T 030-2749121
https://www.legerdesheils.nl/midden-nederland