Geluk en toekomst voor kwetsbare jeugd

Armoede. Geïsoleerde alleenstaande ouders. Criminaliteit. In sommige buurten in Amsterdam Nieuw-West is veel mis. Stichting Toekomst voor Buurtjeugd brengt ouders en kinderen bij elkaar. Om van elkaar te leren. Om samen te sporten. En om samen de buurt te verbeteren.

Bijdrage Kansfonds

€ 40.000

Aanvrager

Stichting toekomst voor de buurtjeugd

Hoe werkt het?

Door armoede lukt het ouders niet om genoeg energie in de opvoeding van hun kinderen te steken. Die ontwikkelen zich dus niet goed genoeg, leren geen goede omgangsvormen en gaan zich slecht gedragen. Overlast van jongeren en zelfs van kinderen is een groot probleem in de wijk. Stichting Toekomst voor de Buurtjeugd organiseert daarom allerlei activiteiten die erop gericht zijn ouders te ontlasten en te helpen meer energie vrij te maken voor de opvoeding. Maatschappelijke sleutelpersonen, zoals de hoofden van de basisscholen, geven aan waar behoefte aan is. En wie er een extra steuntje nodig heeft.

Hoever zijn we?

Eén van de successen van de stichting is een contactgroep voor alleenstaande ouders. Die kunnen daar een sociaal netwerk opbouwen waarin ruimte is om kwetsbaar te zijn, problemen en uitdagingen te delen. Voor kinderen en jongeren worden sportactiviteiten georganiseerd, zoals zwemles en bootcamp. En na een zeer gewelddadige criminele afrekening kon de stichting snel in actie komen met een programma voor trauma-verwerking voor kinderen die getuige waren van de beschieting.

“Ik kon geen goede eigenschap van mezelf opnoemen, alleen negatieve. Nu heb ik veel positieve dingen te horen gekregen over mezelf. Dat heeft mij echt goed gedaan! Dat is ook fijn voor mijn kinderen”

deelneemster moedergroep

Wat levert het op?

Het werk in deze buurt is een kwestie van lange adem. Langzaamaan weten mensen de stichting te vinden en komen ze met verzoeken. Initiatiefrijke bewoners slaan de handen ineen om het leven in de buurt te verbeteren. Vooral de moeders leven op dankzij de contactgroep. Zij zijn minder geïsoleerd. En met de snelle psychologische hulp aan kinderen werd veel leed voorkomen.

Stichting toekomst voor de buurtjeugd

Cannenburg 36
1081 HA Amsterdam
www.toekomstvoorbuurtjeugd.nl
Contactpersoon: