In2YourPlace

Bij In2Yourplace helpen dak- en thuisloze jongeren elkaar weer overeind. Zo gebruiken ze hun negatieve ervaringen om iets positiefs tot stand te brengen.

Bijdrage Kansfonds

€ 50.000

Aanvrager

Stichting Levanto Groep

Doelgroep

Zwerfjongeren

Hoe werkt het?

Jongeren die buiten de maatschappij vallen – of dreigen te vallen komen wekelijks bij elkaar. Tijdens deze sessies vertellen ze elkaar hun levensverhaal. Luisteren ze. Geven ze advies aan elkaar. Met behulp van diverse methodieken zorgen trainers dat de jongeren snel diepgang vinden. Gelijkwaardigheid en een gevoel van herkenning zorgen voor een veilige omgeving. Een deel van de jongeren ontwikkelt zich uiteindelijk tot trainer en helpt zelf nieuwe groepen vooruit.

Hoever zijn we?

De trainingen van In2Yourplace draaien nu in een aantal steden in Limburg. Uit die trainingen is een flinke groep jongeren ontstaan die getraind kan worden om zelf ook een groep te begeleiden. Zo kunnen de bijeenkomsten op termijn in heel Limburg georganiseerd worden.

Wat levert het op?

Jongeren die deel hebben genomen aan de bijeenkomsten geven aan dat hun leven een totaal andere inhoud heeft. In plaats van hele dagen gamen of blowen en vervelen heeft hun leven nu veel meer een doel. De nare ervaringen hebben tot iets goeds geleid. Daarnaast hebben de jongeren meer zelfvertrouwen. En nieuwe hoop voor de toekomst.

"Zonder deze plek kwam ik het huis niet uit"

Lees het verhaal van Ricardo en Tom

Stichting Levanto Groep

Postbus 663
6400 AR Heerlen