Jonge gezinnen

Dak- en thuisloze jongeren komen vaak uit gezinnen met gescheiden ouders. En vaak is de vader afwezig. Combiwel Amsterdam is daarom een woonproject gestart voor jongeren die door een instabiele gezinssituatie niet meer thuis kunnen wonen en inmiddels zelf ook alweer een kind hebben. In een reguliere opvang kunnen deze jonge gezinnetjes niet samenwonen. Binnen dit project wél.

Bijdrage Kansfonds

€ 25.000

Aanvrager

Stichting Combiwel Amsterdam

Doelgroep

Tienermoeders

Hoe werkt het?

De doelgroep van het project is zeer streng afgebakend. Het gaat om stellen die een stabiele relatie hebben, zonder al te zware problematiek. De stellen geven zelf aan dat ze allerlei problemen ondervinden van het gescheiden wonen. Gezinnen die uiteindelijk in aanmerking komen krijgen geschikte woonruimte én coaching op een aantal vlakken voor het vergroten van de zelfredzaamheid. Ook is er een groepscoachingstraject gestart specifiek voor de jonge vaders, waar zij met elkaar praten over hun situatie en hoe zij deze kunnen verbeteren. Voor de moeders worden ook samenkomsten georganiseerd. Deze zijn gericht op positief opvoeden.

Ik voelde me een alleenstaande moeder terwijl ik in een relatie was met de vader van mijn kind. Nu we dichtbij elkaar wonen, heb ik niet meer het gevoel er alleen voor te staan.

Deelnemende jonge moeder

Wat levert het op?

Omdat de ouders niet meer zoveel hoeven reizen en meer tijd met elkaar hebben is er veel meer rust in het gezin. De ouders kunnen beter met elkaar praten en nadenken over de opvoeding en vormen veel meer een team. Omdat ze minder geld kwijt zijn aan bijvoorbeeld reizen en kinderopvang houden de gezinnen zelfs geld over. En omdat er twee gezinnen in één huis wonen kunnen ze ook makkelijk op elkaar terug vallen.

Ik wil het beste voor mijn kind. Dat we met elkaar samen zijn is meer dat ik had kunnen hopen. We kunnen weer verder kijken.

Jonge vader tijdens een activiteit

Stichting Combiwel Amsterdam

Bezoekadres:
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam

Postadres:
Postbus 95304
1090 HH Amsterdam

Website: www.kamersmetkansenamsterdam.nl