Jongeren die het Kunnen, een kans voor jongeren in de Bijlmer

Jongeren met gemeten laag IQ en/of (ernstige) gedragsproblemen komen, als ze de straat op gaan, geregeld in de problemen en bij activiteiten worden ze door hun gedrag snel weggestuurd. Bij clubs voor jongeren met een handicap voelen ze zich niet thuis. Waar kunnen ze wel terecht?

Bijdrage Kansfonds

€ 15.000

Aanvrager

Stichting Jongeren die het Kunnen

Naschoolse dagbesteding en sociale groei

Virgil Tevreden, zelf ook afkomstig uit de Bijlmer, nam het initiatief voor Stichting Jongeren die het Kunnen. De stichting biedt naschoolse dagbesteding zoals sport, dans en muziek en probeert tegelijk ook aandacht te besteden aan sociale vaardigheden. Naast de begeleiding door vak-experts (denk aan sporters, musici, dansers en acteurs) is er daarom ook altijd iemand met specialistische didactische kennis aanwezig. Deze begeleider zorgt ervoor dat de jongeren meer eigenwaarde ontwikkelen en een positieve voorstelling krijgen van hun rol in de samenleving.

Het persoonlijke verhaal achter het project

Voor ons jaarverslag interviewden we Virgil Tevreden, oprichter van Jongeren die het Kunnen. Lees over zijn persoonlijke motivatie en de resultaten van zijn stichting.

Lees het interview met Virgil