Jongeren in de knel

De reguliere nachtopvang is de laatste plek waar je een jongere wilt onderbrengen. Toch was dit in Leiden soms de enige oplossing. Stichting De Binnenvest brengt daar verandering. Met crisisplekken voor jongeren en veel aanvullende begeleiding.

Bijdrage Kansfonds

€ 50.000

Aanvrager

Stichting de Binnenvest

Doelgroep

Zwerfjongeren

Hoe werkt het?

De Binnenvest richt zich op de groep jongeren met de meest complexe combinatie van problemen. Vaak hebben zij al een achtergrond in dakloosheid. De stichting creëert zelfstandige woonunits en combineert die met groepsgesprekken met ervaringsdeskundigen. Daarnaast kunnen de jongeren gekoppeld worden aan zogenaamde ‘social parents’; betrouwbare volwassenen die de jongeren helpen om goede keuzes te maken. Zo krijgen jongeren de aandacht en langdurige begeleiding die ze nodig hebben. Tijdens het gehele traject richt alle aandacht zich op werken aan de toekomst. De jongeren geven daarbij telkens zelf aan wat ze nodig denken te hebben.

Hoever zijn we?

Het vinden van geschikte zelfstandige woonruimte valt niet mee, maar inmiddels zijn zes jongeren onderdak. Wekelijks komen zij bij elkaar in een soort zelfhulpgroep. Ook de eerste ‘social parents’ hebben zich aangemeld.

Ik doe veel ervaringen op. De goede neem ik mee, de slechte laat ik achter me.

Deelnemer

Wat levert het op?

Samenwonen levert voor veel zwerfjongeren stress op. Zelfstandige woonruimte geeft jongeren de kans om al hun energie op de toekomst te richten. De interactie met andere (ex)zwerfjongeren en de begeleiding van een ‘social parent’ zorgen voor een relatie die minder dwingend en meer zoekend is dan de relatie met een hulpverlener. Daarmee krijgen de jongeren de aandacht die ze tot nu toe misten.

Stichting de Binnenvest

Postbus 11085
2301 EB Leiden
www.debinnenvest.nl