Kopje thee na school

Voor jonge kinderen is het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij hun schoolleven. De Tussenvoorziening in Utrecht begeleidt ouders die dakloos zijn en in een opvang verblijven. En die vaak leven onder of rond het sociaal minimum. Deze ouders blijken niet toe te komen aan het schoolleven van hun kinderen. Vrijwilligers ondersteunen hierin.

Bijdrage Kansfonds

€ 24.983

Aanvrager

Stichting De Tussenvoorziening

Hoe werkt het?

De Tussenvoorziening praat actief met ouders over hun betrokkenheid bij de schoolgang van de kinderen. Samen inventariseren ze wat de kinderen nodig hebben. Daar komt een actieplan uit voort. Veel ouders willen graag, maar hebben zelf van huis uit nooit een voorbeeld meegekregen. Als het nodig is krijgt het gezin dan ook steun van een vrijwilliger. Die vrijwilliger heeft een heel andere rol dan een professionele hulpverlener. De vrijwilliger staat naast het gezin en bouwt een gelijkwaardige relatie op. De deelnemende gezinnen zijn dakloos of dreigen uit hun woning gezet te worden.

Hoever zijn we?

De problematiek is in kaart gebracht. Zo bleek dat er maar heel weinig kinderen op een voorschool zaten. Dat aantal moet groeien. Niet alleen door de ouders erbij te trekken, maar ook door samenwerking aan te gaan met de (voor)scholen. De volgende fase is inmiddels ingegaan. Deze bestaat uit meerdere workshops en trainingen. Zowel voor de ouders en kinderen als de begeleiders. Over spelen met je kind. En het gebruik van infographics in de werkaanpak.

Onze buurt is altijd in beeld als een slechte buurt, maar er gebeuren ontzettend veel goede dingen. Er is veel participatie van ouders bij scholen. Ouders willen zelf graag meedenken en willen het beste voor hun kind.

Vrijwilligster ouderbetrokkenheid in Overvecht

Wat levert het op?

Kinderen uit de doelgroep blijken op dit moment pas laat in te stromen in het basisonderwijs. De Tussenvoorziening wil daar verandering in brengen. Door de ouders aan te moedigen hun kind bij een voorschool aan te melden en vanaf 4 jaar aan het basisonderwijs deel te laten nemen. Daarnaast wil de Tussenvoorziening de betrokkenheid van de ouders vergroten. Dat zorgt ervoor dat de kinderen beter functioneren op school, waardoor hun kansen vergroten. En de ouders ervaren meer steun in de opvoeding als zij meer in contact staan met de buurt.

Workshop 'Spelen met je kind'

Stichting De Tussenvoorziening

Kaap Hoorndreef 10
3563 AS Utrecht

Website: https://www.tussenvoorziening.nl/