Krachtvelden

Hoe blijf je als ouder zo lang mogelijk vitaal en op een positieve manier in beweging als geldtekort je gezin onder druk zet? Welzijngroep Sedna ondersteunt ouders met jonge kinderen in achterstandswijken in Emmen. Met training én persoonlijke aandacht.

Bijdrage Kansfonds

€ 21.703

Aanvrager

Welzijngroep Sedna

Hoe werkt het?

Krachtvelden bestaat uit twee onderdelen. Zo volgen de ouders een training ‘Vitaal ouderschap’. Het doel is dat ouders in hun kracht komen door op constructieve wijze en onder begeleiding van ervaren trainers met elkaar in gesprek te gaan. De training richt zich in grote lijnen op omgaan met financiële problemen en kinderen, en lichamelijke en mentale gezondheid. Na afloop van de training is er voor gezinnen de mogelijkheid extra ondersteuning te ontvangen om zo ontstane kansen en inzichten zo optimaal mogelijk te benutten. Ook de kinderen krijgen extra aandacht. Zij worden een jaar lang aan een maatje gekoppeld. Samen trainen ze sociale vaardigheden. En passen deze toe in de buurt.

Wat levert het op?

Ouders zijn bewuster bezig met een gezonde leefstijl. Voor henzelf en hun kinderen. Hun zelfredzaamheid wordt vergroot. De kinderen hebben meer aansluiting bij leeftijdsgenootjes. En voelen zich prettiger in contact met anderen. Ook schooluitval kan zo verminderen.

Welzijngroep Sedna Emmen

Parallelweg 36
7822 GM Emmen

Website: http://www.welzijngroepsedna.nl/