Meer kansen voor kinderen in armoede

Gezinnen in armoede kunnen behoorlijk sociaal geïsoleerd raken. Bijvoorbeeld door schaamte. Maar opgroeien in armoede mag niet betekenen dat een kind minder kansen krijgt. Stichting 2ekans.nl zet daarom vrouwelijke buurtbewoners in als vrijwilliger om een band op te bouwen met moeders en hun kinderen en de isolatie te doorbreken.

Bijdrage Kansfonds

€ 25.000

Aanvrager

Stichting 2ekans.nl

Hoe werkt het?

Het project richt zich op gescheiden moeders en tienermoeders. De vrijwilligers worden eerst getraind en gaan daarna de wijk in om een relatie met de moeders op te bouwen. Daarnaast zijn er wekelijkse bijeenkomsten en wordt er training aangeboden over onder andere  opvoedingsvraagstukken, financiële zaken en vrijetijdsbesteding.

De praktijk

Uit de cursussen en bijeenkomsten die zijn georganiseerd blijkt dat spelletjesmiddagen populair zijn; een gezinsspel is immers duur en daardoor niet voor elk gezin bereikbaar. Voor moeders zijn er een breed aanbod van cursussen: grip op geld, financiële opvoeding, opvoeding van 0-12 jaar, een toekomstplan maken, GGD, huiselijk geweld en vrije tijd en ontspanning. Ze krijgen ook informatie over hoe ze gebruik kunnen maken van voorzieningen als toeslagen, kindpakketten, de voedselbank, gemeentelijke bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Wat levert het op?

Het duurde even, maar de moeders ervaren de bijeenkomsten nu als een prettige plek waar ze over uitdagingen en problemen kunnen praten. Ook de cursussen leveren iets op. Zo is er een verbetering te zien in opvoedvaardigheden. Alle moeders houden inmiddels ook een administratieboekje bij.

Stichting 2ekans.nl

Karel Doormanstraat 125
1055 VE Amsterdam

Website: www.stichting2ekans.nl
Stichting 2ekans is ook te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/stichting.tweedekans