Moving Forward Sara: nieuw perspectief voor zwerfmeiden

In Nederland leiden 12,400 geregistreerde jongeren tussen de 18 en 27 jaar een zwervend bestaan. Zo’n 39% van deze groep bestaat uit vrouwen. Iedere week vragen zo’n 20 meiden zonder een vast woonadres of vaste verblijfplaats een uitkering aan bij de Gemeente Amsterdam. Een deel van hen is zwanger of (alleenstaande) moeder en draagt de zorg voor één of meerdere kinderen. Ze hebben weinig tot geen aansluiting met de maatschappij en weinig toekomstperspectief. Sociaal isolement dreigt.

Bijdrage Kansfonds

€ 50.000

Aanvrager

Stichting PowerLady

Doelgroep

Zwerfjongeren

Hoe werkt het?

Moving Forward is een methodiek die door PowerLady is ontwikkeld om vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. De methode bestaat uit een 7-stappenplan met onderdelen als empowerment-trainingen, persoonlijke coaching en groepsbijeenkomsten.

Voor zwerfmeiden is de methode aangepast en uitgebreid met extra coaching en een laagdrempelige ontmoetingsplek: de Girls Hangout. Om het zelfvertrouwen van de meiden een boost te geven wordt er samen een magazine gemaakt.

Wat levert het op

Doel is om in drie jaar tijd 60 zwerfmeiden te begeleiden. Met individuele coaching, praktische ondersteuning op maat die inspeelt op de behoeften van de meiden en (aanstaande) moeders zelf hebben zij na afloop van het traject

  • inzicht in hun talenten en weten ze die in de praktijk te brengen,
  • een duurzaam netwerk opgebouwd;
  • een voorzichtig toekomstperspectief.