Naar een Súdwest Fryslan variant van Bijdehand

Kinderen met een moeilijke thuissituatie, bijvoorbeeld door financiële problemen of een echtscheiding, worden door Timpaan Welzijn aan een maatje gekoppeld. Zo krijgt het kind extra aandacht én een rolmodel.

Bijdrage Kansfonds

€ 40.000

Aanvrager

Stichting Timpaan Welzijn

Hoe werkt het?

Kinderen kunnen het om allerlei redenen moeilijk vinden om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten. Als er dan ook nog geen geld is om lid te worden van een hobbyclub of sportvereniging kan het kind geïsoleerd raken. Timpaan Welzijn koppelt deze kinderen aan maatjes; jonge mensen van tussen de 18 en 28 jaar die het kind helpen aansluiting te zoeken. Zo verbreedt het kind zijn blik en groeien zelfvertrouwen en eigen kracht.

“Dankzij het maatje heeft mijn zoon een rolmodel, waardoor hij zich op het sociale vlak ontwikkelt.”

moeder

Hoever zijn we?

Er blijken veel kinderen te zijn die behoefte hebben aan deze vorm van ondersteuning. De kinderen worden aangemeld door jeugdzorg, GGD, of schoolmaatschappelijk werk, maar soms nemen ouders ook zelf contact op met de organisatie. De maatjes worden goed ondersteund, met onder andere een starttraining en maandelijkse intervisiebijeenkomsten. Eén keer in de maand komen alle kinderen en maatjes bij elkaar voor een gezamenlijke activiteit. Samen koken bijvoorbeeld. Of schilderen met graffiti.

Wat levert het op?

In zes tot negen maanden proberen de maatjes de kinderen zelfredzamer  te maken. Met hulp van de minimaregeling van de gemeente kunnen kinderen bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging. De kinderen leren om beter grenzen aan te geven. Of juist om te vertellen wat ze leuk en mooi vinden. Ze bloeien op, worden sterker en zelfstandiger en sluiten nieuwe vriendschappen.

Stichting Timpaan Welzijn

Postbus 24
8400 AA Gorredijk
www.timpaanwelzijn.nl