Opgroeien met beperkingen

Een kind of ouder met een beperking. Een taalachterstand. En een inkomen onder de armoedegrens. Gezinnen met deze combinatie van problemen kunnen zich vaak niet goed redden. Vrijwilligers van Handjehelpen en partner Taal doet meer zorgen samen voor verlichting.

Bijdrage Kansfonds

€ 40.000

Aanvrager

Stichting Handjehelpen

Hoe werkt het?

Een gezin dat met een beperking, een taalachterstand én een moeilijke financiële situatie te kampen heeft, krijgt twee vrijwilligers toegewezen. Eén richt zich op taalontwikkeling, de ander op het ontlasten van de ouders. Zo kan iedereen weer ademhalen. En ontwikkelen ouders meer zelfvertrouwen.

Hoever zijn we?

Tien gezinnen worden nu op deze manier ondersteund. Hoewel de gezinnen nog maar kort bijgestaan worden zijn de eerste verbeteringen al zichtbaar. Zowel ouders als kinderen hebben veel baat bij de begeleiding. Ook de combinatie van twee vrijwilligers die elk hun eigen expertise en ervaring meebrengen en uitwisselen blijkt meerwaarde te hebben.

“Ik voel me veel zekerder, durf bijvoorbeeld de school van mijn zoontje nu beter te benaderen.”

moeder

Wat levert het op?

Ouders én kinderen lopen in op hun taalachterstand. Ouders kunnen daardoor makkelijker met instanties communiceren. En het werpt zijn vruchten af voor de schoolprestaties van de kinderen. Het hele gezin krijgt meer lucht omdat een vrijwilliger bijspringt in de zorg voor ouder of kind met beperking. Het sociale netwerk van het gezin wordt uitgebreid en de ouders leren makkelijker om hulp te vragen.

Stichting Handjehelpen

Pallas Athenedreef 12
3561 PE Utrecht
www.handjehelpen.nl