Opvoed- en budgetmaatje

In de Haagse Schilderswijk is veel (verborgen) armoede, vaak in combinatie met tal van andere problemen. Er is vaak sprake van opvoedingsproblematiek en veel gezinnen kampen met schulden. De moeders hebben lang niet altijd inzicht in de inkomsten en uitgaven van het gezin. De Mussen zet vrouwen uit de wijk in als opvoed- en budgetmaatjes.

Bijdrage Kansfonds

€ 25.000

Aanvrager

Stichting voor de Haagsche Jeugd Clubhuizen De Mussen

Hoe werkt het?

De maatjes van De Mussen worden Schilderswijk Moeders genoemd. Zij komen zelf uit de wijk en kennen de problemen waar gezinnen mee kampen. Ze kennen de cultuur van de gezinnen, spreken de taal en kunnen als geen ander contacten leggen áchter de voordeur. De vrouwen leggen huisbezoeken af, ondersteunen gezinnen om inzicht in de financiën te krijgen en praten met de ouders over opvoeding. Als dat nodig is vervullen ze een brugfunctie richting hulpverlening.

Waarom de aanpak werkt

De Schilderswijk Moeders zijn getrainde opvoed- en budgetmaatjes. Na een intensieve training zijn zij in staat om vrouwen uit de Schilderswijk inzicht te geven in hun financiën, papieren te ordenen en zo nodig te begeleiden naar, of klaar te maken voor, schuldhulpverlening. Daarnaast ondersteunen zij moeders uit de wijk met opvoedingsvragen. De Schilderswijk Moeders hebben het vertrouwen van mensen uit de wijk. Hierdoor zijn zij in staat om een moeilijk bereikbare groep wél te bereiken.

De Schilderswijk Moeders

Wat levert het op?

De Schilderswijk Moeders verlichten de draaglast en verhogen de daadkracht van moeders uit de wijk. Hier profiteren zowel die kinderen als hun ouders van. De gezinnen vergroten hun netwerk en worden geleid naar voorzieningen die ze nodig hebben. Ze zijn veerkrachtiger en kunnen zichzelf beter redden.

Stichting voor de Haagsche Jeugd Clubhuizen De Mussen

Buurtcentrum De Mussen
Hoefkade 602
2526 CM ’s-Gravenhage

Website: http://www.demussen.nl/
De Schilderswijk Moeders zijn ook te volgen op Facebook en Twitter.