PopOpClub

Wie weet wat een buurt nu écht nodig heeft? De bewoners natuurlijk, is het uitgangspunt van BuurtLAB in Rotterdam. Daarom richt de organisatie samen met buurtbewoners PopOpClubs op om een beter leefklimaat te ontwikkelen voor de kinderen in de wijk. Vooral in wijken waar veel armoede heerst.

Bijdrage Kansfonds

€ 21.200

Aanvrager

BuurtLAB

Hoe werkt het?

Voor BuurtLAB begint alles met de vraag van buurtbewoners. Daarbij concentreren ze zich op kinderen en ouders in moeilijke financiële omstandigheden. BuurtLAB creëert een betrokken community, een PopOpClub, rond de vraag uit de wijk. En zoekt de juiste partners. Vervolgens kijken de projectleiders samen met de buurt naar de vraag hoe het idee zo goed mogelijk financieel zelfredzaam gemaakt kan worden. Geen liefdadigheid, maar als project je eigen broek ophouden.

Hoever zijn we?

In de wijk Oudeland in Rotterdam, waar veel sociale problematiek heerst, zijn inmiddels een aantal projecten van de grond gekomen. Ravottuh is een natuurspeelplek voor kinderen. FC Zylyn een buurtsportvereniging. Ontspannen activiteiten als moestuinieren, fikkie stoken en voetballen maken het ondertussen mogelijk om ook serieuzere onderwerpen te bespreken. Hieruit zijn twee ideeën voortgekomen: Hoog Koeture en de Bakwerkplaats. Hoog Koeture zorgt voor de beste tweedehands kinderkleding in de buurt. De Bakwerkplaats voor een gezonde start van de schooldag met een ontbijt. Inmiddels zijn beide initiatieven in 2017 van start gegaan.

Het bezig zijn met Hoog Koeture geeft mij rust en ontspanning en leidt af de dagelijkse zorgen.

Selda, initiatiefneemster Hoog Koeture

Wat levert het op?

Financiële zorgen en andere problemen houden veel mensen voor zichzelf. Dat levert stress op en kan een gezin belemmeren om uit de problemen te komen. Binnen de initiatieven van de PopOpClub ontstaat een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen maar waar ook ruimte is om het te hebben over gevoelens, gedachten, moeilijkheden en problemen. Die benadering komt niet uit de lucht vallen maar is gebaseerd op de presentietheorie waar veel van Kansfonds’ projectpartners gebruik van maken.

BuurtLAB

Excercitiestraat 4a
3034 RA Rotterdam

Website: http://www.buurtlab.nl/site2015/index.php/popopclub
Twitter: www.twitter.com/buurtlab