Samen digi-TAAL de toekomst in!

Spreek of schrijf je de Nederlandse taal niet goed? Dan kun je op allerlei manieren buitengesloten raken. Basisschool De Horizon in Delft helpt gezinnen met taalproblemen om samen de achterstand te voorkomen of in te lopen. Door het gezin bij de hulp te betrekken, vergroten en versterken we de kansen van alle gezinsleden.

Bijdrage Kansfonds

€ 25.000

Aanvrager

Basisschool De Horizon Delft

Hoe werkt het?

Het initiatief stimuleert ouders en kinderen uit de Delftse wijken Buitenhof en Poptahof om samen te werken aan hun taal- en digitale vaardigheden. Dit doen zij zowel op school, thuis, als in de buurt. De ouders krijgen een tablet in bruikleen waarop ze samen met hun kind oefeningen doen met educatieve programma’s en apps. Daarnaast is er ook ondersteuning tijdens verplichte bijeenkomsten. Ouders leren hier van de leerkrachten wat ze thuis kunnen doen om hun kind taalvaardiger te maken met behulp van de iPad. Zo helpen ouders en kinderen niet alleen zichzelf, maar ook elkaar om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen.

Leren met en van elkaar

Wat levert het op?

Zowel de ouders als de jonge kinderen vergroten hun taalvaardigheid en kunnen ook nog eens beter omgaan met een digitale wereld. Ouders kunnen hun kinderen beter helpen en zijn meer betrokken bij hun opvoeding. De band binnen het gezin en die met hun omgeving is vergroot. Zo ontwikkelt iedereen zich positief.

Basisschool De Horizon

Poptahof Noord 448a
2624RZ Delft

Meer informatie op: http://www.horizondelft.nl/POPTAHOF/Home
Samen digi-TAAL is ook te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/Samen-Digi-TAAL-359514217775868/