Samen verder

Hoe breng je je leven weer op de rit als je niemand hebt om op terug te vallen? Als je thuis misschien nooit een gezond voorbeeld hebt gehad? Timon koppelt zwerfjongeren aan een supportgezin dat hen helpt om weer op eigen benen te staan.

Bijdrage Kansfonds

€ 50.000

Aanvrager

Stichting Timon

Doelgroep

Zwerfjongeren

Hoe werkt het?

Dak- en thuisloze jongeren die zich melden bij Timon krijgen begeleiding van professionele hulpverleners. Het supportgezin is daar een aanvulling op. Dankzij de persoonlijke relatie kunnen de gezinsleden op een heel andere manier naast de jongere gaan staan. En omdat de jongere van dichtbij een gezond gezinsleven meemaakt heeft de steun een heel ander effect dan die van een individueel maatje. Wat de steun van het gezin inhoudt is volledig afhankelijk van de behoefte van de jongere. Samen eten. Hulp bij het invullen van papieren. Maar vooral een goed leven ‘voorleven’.

Hoever zijn we?

De eerste verbindingen tussen jongeren en supportgezinnen zijn tot stand gekomen. Soms is hierbij sprake van een intensief contact, bij anderen vraagt het meer inspanning omdat zwerfjongeren niet altijd even makkelijk hun vertrouwen geven.

“Ik wil graag als gezin een betrouwbaar en liefdevol onderdeel zijn van het netwerk van een jonge moeder, om gezellige momenten te delen en haar te steunen als dat nodig is.”

deelnemend supportgezin

Wat levert het op?

Bij de supportgezinnen ervaren de jongeren zelf hoe het óók kan. Zo is er een jonge tienermoeder die bij haar supportgezin leert dat meningsverschillen ook gewoon uitgepraat kunnen worden. En dat fysiek geweld niet vanzelfsprekend hoeft te zijn.

Stichting Timon

Postbus 462
3700AL Zeist
www.timon.nl