Support kids

Van sommige kinderen is pijnlijk duidelijk dat ze het alleen niet redden. En om allerlei redenen kunnen de ouders het kind niet de extra aandacht geven die het nodig heeft. Support Fryslan koppelt deze kinderen aan een maatje dat speciaal voor hen klaarstaat.

Bijdrage Kansfonds

€ 40.000

Aanvrager

Support Fryslân

Hoe werkt het?

Kinderen die behoefte hebben aan een maatje worden aangedragen door deelnemende scholen. Support Fryslan werft de vrijwilligers en zorgt voor een goede match. Het maatje onderneemt voor langere tijd regelmatig iets met het kind. Bouwt aan een relatie. Helpt het kind om beter de verbinding met de omgeving aan te gaan.

Hoever zijn we?

Het project kwam niet eenvoudig op gang. Hoewel de behoefte aan een maatjesproject groot is, waren docenten en ouders in eerste instantie afwachtend in het aanmelden van kinderen.’ Maar inmiddels worden de eerste koppelingen gemaakt. Bijvoorbeeld tussen een maatje en een meisje waarvan de ouders net gescheiden zijn. En een jongen uit een gezinsvervangend tehuis die moeite heeft om verbinding te maken.

“Het maatje ontlast ons enorm, hierdoor krijg ik nieuwe energie om meer aandacht te geven aan onze kinderen”

Moeder

Wat levert het op?

De maatjes zijn er primair voor het kind. Extra aandacht. Samen iets leuks ondernemen. De kinderen voelen zich meer gehoord en gezien. Doen sociale vaardigheden op die ze ook op andere terreinen kunnen inzetten. Maar ook de ouders worden ontlast. En kunnen zich beter ontspannen als ze weten dat hun kind beter begeleid wordt.

“Ik wist niet dat ik met zoiets simpels als ‘er zijn’ al zo veel kan betekenen voor een kind.”

Maatje

Support Fryslan

Schoolstraat 1
8911 BH Leeuwarden
www.supportfryslan.nl