Talenten van zwerfjongeren zichtbaar maken

Niet focussen op risicofactoren, maar op het versterken van talent en kwaliteiten. Dat is het idee achter de creatieve vrijplaats van In Beeld. En dat is van wezenlijk belang voor zwerfjongeren die dringend behoefte hebben aan positieve ervaringen.

Bijdrage Kansfonds

€ 50.000

Aanvrager

Stichting In Beeld

Doelgroep

Zwerfjongeren

Hoe werkt het?

Vijftien weken lang worden de jongeren creatief geprikkeld. Wekelijks komen zij een halve dag bij elkaar om hun eigen talenten te ontdekken. Dit resulteert uiteindelijk in een projectweek; vijf dagen lang krijgen de jongeren workshops over allerlei disciplines. Van rap tot fotografie, van dans tot video. Aan het eind van de week vormt al het materiaal tezamen een creatieve productie. Na afloop van het traject wordt de jongere gekoppeld aan een maatje én een stageplek in de creatieve sector.

Het was hard werken, maar ik heb veel gedaan waarvan ik niet wist dat ik het kon.

Jongere

Hoever zijn we?

Stichting In Beeld heeft inmiddels drie trajecten opgezet. Na een succesvol voortraject ging eind februari de projectweek van start. Inmiddels is ook het maatjestraject volop onderweg.

Jullie bereiken in een week wat wij in een jaar met de jongeren bereiken.

Pedagogisch medewerker

Wat levert het op?

Hulpverleners ervaren veel weerstand onder de jongeren in de opvang. Met praten krijgen ze de jongeren veelal niet in beweging. Dankzij de creatieve werkplaats vergroten de jongeren hun gevoel van eigenwaarde en verbeteren ze hun zelfbeeld. Ze leren hun talenten kennen en uitbouwen. En werken zo toe naar meer vertrouwen in zichzelf en anderen. De basis om tot actie te komen richting werk of studie.

Stichting In Beeld

Dr. H.T. s’ Jacoblaan 7
3571 BK Utrecht
Website: http://www.stichting-inbeeld.nl/
Facebookpagina: www.facebook.com/stichtinginbeeld