Veerkrachtige gezinnen Schiedam

Financiële problemen hebben veel meer negatieve effecten op een gezin dan alleen geldgebrek. Uit onderzoek blijkt dat armoede bij kinderen kan zorgen voor psychosociale problemen en bij ouders voor chronische stress. In Schiedam werkt Indigo Preventie met deze gezinnen aan het opbouwen van meer veerkracht.

Bijdrage Kansfonds

€ 22.474

Aanvrager

Indigo Preventie

Hoe werkt het?

Via hulpverleners en informatie in bijvoorbeeld voedselpakketten worden ouders benaderd. Stapje voor stapje wordt daarna gewerkt aan het vergroten van de veerkracht van ouders en kinderen. De doelgroep zelf speelt een grote rol, ouders die potentie tonen worden gevraagd mee te werken aan de gezinsmiddagen.

Wat doen ze?

Thema's worden uitgebreid behandeld

Kind & Crackers is een maandelijkse inloopbijeenkomst waar elke keer een ander thema centraal staat. Ouders hebben de thema’s die voor hen zelf belangrijk zijn aangedragen: voeding, bewegen, tijd voor jezelf, stress, eenzaamheid, piekeren en opvoeding. Ondertussen gaan de kinderen aan de slag bij het Kinderresto. Daar bespreken ze dezelfde thema’s als hun ouders maar op hun eigen manier. Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, doorlopen de ‘Vrienden training’. Deze training heeft als doel om angsten terug te dringen en zelfvertrouwen te vergroten.

Wat levert het op?

Ouders ontmoeten elkaar, delen hun ervaringen en verhalen en vinden steun. Ouders én kinderen doen probleemoplossende vaardigheden op. Kinderen voelen zich gesterkt en gesteund door hun ouders.

Indigo Preventie

Carnissesingel 51
3083 JA Rotterdam

Website: https://www.indigowest.nl/