We have a dream

Na een korte, intensieve begeleidingsperiode staan zwerfjongeren in Twente er vaak weer alleen voor. Ambulante hulp is vaak nog wel voor handen, maar niet voldoende om een terugval te voorkomen. Humanitas start daarom samen met maatschappelijke partners een bijzonder maatjesproject.

Bijdrage Kansfonds

€ 50.000

Aanvrager

Humanitas Onder Dak Twente

Doelgroep

Zwerfjongeren

Hoe werkt het?

Veel dak- en thuisloze jongeren geven aan behoefte te hebben aan een volwassen maatje dat voor langere tijd met ze meeloopt. Waarmee ze als het nodig is ook serieuze onderwerpen kunnen bespreken. Naast de maatjes komt er ook een ontmoetingsruimte beschikbaar voor de jongeren waar onder meer ook workshops en activiteiten plaatsvinden. Om de best mogelijke begeleiding te kunnen geven, wordt samengewerkt met Humanitas Twente Match en Alifa.

Hoever zijn we?

Vanaf begin januari 2017 is ontmoetingsruimte ”Meet  & Greet” wekelijks geopend. Er is samen met de jongeren een activiteitenprogramma ingevuld. Er zijn gemiddeld 8 jongeren aanwezig. Op dit moment zijn er 5 koppelingen tussen jongeren en coaches gerealiseerd.

Wat levert het op?

Een volwassene die voor langere tijd met je optrekt. Daarmee wordt een behoefte van veel dak- en thuisloze jongeren vervult. Dankzij de lange relatie tussen jongere en maatje wordt terugval na het begeleidingstraject voorkomen en zitten de jongeren beter in hun vel. Zo ontstaat een duurzame vorm van begeleiding.

Aanvrager: Humanitas Onder Dak

Bevrijderslaantje 2
7551 KT Hengelo
www.humanitasonderdak.nl