Werken aan de basis van dak- en thuisloze jongeren

Stichting Werkpro organiseert  werkgelegenheidstrajecten gericht op jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij worden goede resultaten gehaald en jongeren stromen door naar werk-, en/of opleidingstrajecten. Maar een deel van de jongeren, met name dak- en thuisloze jongeren, mist praktische levensvaardigheden maar ook zelfvertrouwen, eigenwaarde en zingeving.  Dit belemmert ze bij het werken aan hun toekomst.

Bijdrage Kansfonds

€ 50.000

Aanvrager

Stichting WerkPro

Doelgroep

Zwerfjongeren

Voorbereiden VoorWerk

 

Stichting WerkPro is werkzaam in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en organiseert werkgelegenheidstrajecten. Werkervaring, participatie of dagbesteding zijn het doel van deze trajecten. Speciaal voor Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die geen opleiding volgen of geen werk hebben werd VoorWerk opgezet, een project dat ook door Kansfonds ondersteund werd. Bij dit project bleek dat een deel van de jongeren een voortraject nodig hadden om VoorWerk succesvol te doorlopen. Back to Basic is dat voortraject.

Werken aan de toekomst

Het programma van Back to Basic duurt 6 weken. Het bestaat uit verschillende modules die samen met de jongeren worden ontwikkeld. Op die manier sluit het programma aan bij hun specifieke behoeften. Het combineert praktische vaardigheden (Grip op Geld) met zelfinzicht en zelfontplooiing (TalentenTijd). Zo leren ze in korte tijd levensvaardigheden waarmee ze onafhankelijker en zelfverzekerder in de maatschappij kunnen staan. En waarmee ze kunnen werken aan hun toekomst.