Werkplaats voor kinderen

In de H-buurt in Amsterdam Zuidoost gaat armoede hand in hand met een complexe combinatie van problemen. Kinderen zijn daar stevig de dupe van. Zij komen vaak aandacht te kort. Eten niet goed. En vertonen op het eerste gezicht negatief gedrag. Werkplaats (H)Artig vangt hen op.

Bijdrage Kansfonds

€ 39.890

Aanvrager

Empowermentcoöperatie Amsterdam

Hoe werkt het?

Armoede, werkloosheid, alcoholmisbruik, schulden en criminaliteit zijn een greep uit de problemen waar kinderen in de Amsterdamse H-buurt direct of indirect mee te maken hebben. Ouders zijn overdag vaak niet beschikbaar, áls ze al in beeld zijn. En kinderen krijgen soms te weinig eten mee naar school. Werkplaats (H)Artig biedt leuke én leerzame activiteiten. Zorgt voor een voedzame snack. En biedt vooral heel veel broodnodige aandacht.

Hoever zijn we?

Elke middag nemen 6 tot 12 kinderen deel aan de activiteiten. De kinderen leren knutselen met recyclematerialen, doen yoga en krijgen kookles. Vrijwilligers bieden structuur en heldere regels. Werkplaats (H)Artig maakt deel uit van een coöperatie, langzaam ontstaan meer verbindingen en samenwerkingsverbanden. De focus van de werkplaats ligt op het ondersteunen van een gezonde leefstijl.

“Het is net een huis, maar dan voor kinderen. We doen alles zelf, met de mixer werken, versiersels maken, en je leert veel nieuwe dingen.”

Angel, deelnemer

Wat levert het op?

De kinderen hebben veel baat bij de persoonlijke aandacht, de structuur en de heldere regels. Zij zijn enthousiast, stellen zich open, worden aanhankelijker. De focus op talent en positieve aandacht maakt het voor de kinderen minder noodzakelijk om negatief gedrag te vertonen. Nu het netwerk groeit, kunnen ook de ouders betrokken worden. Zo ontstaat steun voor het hele gezin. En meer sociale samenhang. Een bijkomend voordeel van de werkplaats is dat het project aan lokale sociaal ondernemers de kans biedt om een eerste start te maken met een verdienmodel.

Empowermentcoöperatie Amsterdam

Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam
www.werkplaatshartig.nl