Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg

Het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’ wil de situatie van kwetsbare mensen in de provincie Limburg verbeteren. De focus ligt op Limburgers die in armoede leven, eenzaam zijn, in onveiligheid leven, een taalachterstand hebben, laaggeletterd of digibeet zijn, en op de integratie van nieuwe Limburgers.

In de periode 2020-2023 kunnen maatschappelijke organisaties een bijdrage aanvragen van maximaal €10.000,- bij het Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg. De Provincie Limburg en Kansfonds werken nauw samen aan het Robin Jung Fonds en het fonds is ondergebracht bij Kansfonds.

Een fonds voor (kleinschalige) burgerinitiatieven

Passend binnen de Sociale Agenda van de Provincie Limburg zal de focus van het Robin Jung Fonds liggen op (kleinschalige) burgerinitiatieven, opgezet door betrokken mensen die kwetsbare mensen willen helpen om hun situatie te verbeteren. De inzet van en in vitale gemeenschappen is een belangrijk uitgangspunt. Daarom steunt het fonds initiatieven gericht op zingeving, sociaal maatschappelijk participeren, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven van kwetsbare groepen.

We willen laten zien dat iedereen in Limburg meetelt, meedoet en van betekenis kan zijn voor anderen. De meervoudig gehandicapte Robin Jung deed dat met haar onbevangenheid en had daarmee grote impact op het leven van haar ouders en broers.

Gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid)

Wie was Robin Jung?

Dit Fonds op Naam is vernoemd naar Robin Jung, een op jonge leeftijd overleden Limburgse. In 1996 werd Robin Jung geboren in Afferden als middelste dochter van het huisartsenechtpaar Hans-Peter en Simone Jung. Gedurende haar korte leven had de meervoudig gehandicapte Robin (1996-2010) een grote positieve invloed op haar familie en omgeving. Zij communiceerde ondanks haar (taal)achterstand heel puur van mens tot mens. Haar aanwezigheid gaf betekenis in haar omgeving en deed mensen omzien naar elkaar.

Kansfonds gelooft ook in een samenleving waarin ieder mens telt en niemand voor zichzelf leeft. Met elkaar bouwen we aan de toekomst en zorgen we voor elkaar. Gedeputeerde van de Provincie Limburg Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid) besloot Robin en haar familie te eren door haar naamgever te maken van dit nieuwe fonds op naam.

Robin heeft ons met een andere bril naar de wereld laten kijken. Haar onbevangenheid en positieve instelling gaf ons kracht in het leven en in ons werk. Dat gunnen we iedereen.

Ouders van Robin

Een aanvraag indienen

Op vrijdag 18 september 2020 is het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’ gelanceerd in het bijzijn van haar ouders. Vanaf dat moment kunnen maatschappelijke organisaties in Limburg een bijdrage aanvragen van maximaal € 10.000,- bij het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’.

Wil je een aanvraag indienen? Doe dan eerst een vooraanvraag. Past jouw projectidee bij het Robin Jung fonds? Dan nodigt Kansfonds je uit om een volledige aanvraag in te dienen. Aanvragen worden beoordeeld volgens de richtlijnen van Kansfonds.

Wij zijn dankbaar dat we samen met de Provincie Limburg de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg kunnen verbeteren. Nog vóór de officiële lancering hebben we al 2 bijzondere burgerinitiatieven vanuit het Robin Jung Fonds kunnen financieren.

Henriëtte Hulsebosch, directeur Kansfonds

Vragen?

Neem dan contact met ons op. Onze projectadviseur Frédérique van Middelkoop denkt graag mee wat het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’ voor je kan betekenen.