Doneren aan coronahulp

De gevolgen van de coronacrisis zorgen voor veel problemen. Vooral voor de meest kwetsbare groepen, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen die leven in armoede. Onze projectpartners tonen zich veerkrachtig en vanuit de nieuwe werkelijkheid, met en na corona, wordt er hard gewerkt aan oplossingen. Dit vraagt vaak om extra en andere inspanningen. We steunen initiatieven die zich juist nu hiervoor inzetten.

Wil jij ook helpen? Dat kan met een financiële bijdrage. Alle steun is welkom en komt geheel ten goede aan de projecten. Met jouw donatie kunnen we bijvoorbeeld:

  • Nieuwe initiatieven opstarten die coronaproof omzien naar kwetsbare mensen
  • Benodigde aanpassingen doorvoeren om een project toch uit te kunnen voeren
  • Nieuwe vrijwilligers trainen en inzetten om meer kwetsbare mensen te bereiken
  • Extra begeleiden van vrijwilligers die met steeds complexere vraagstukken te maken krijgen

Je kunt altijd opzeggen. Vragen? Bel naar 035-6249651.

Veel initiatieven hebben moeite om in contact te blijven met kwetsbare mensen. Contact onderhouden en deelnemers opnieuw betrekken is cruciaal, alleen zijn er meer vrijwilligers nodig om met 1-op-1 contact hetzelfde aantal mensen te bereiken. Er is nu geen ruimte om ze te trainen en te begeleiden.

Eline Crins hoofd projecten Kansfonds

Project: Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

Tijdens de coronaperiode nam de vraag naar huisbezoeken sterk toe. Stichting Wijkpastoraat zag de problemen van mensen die leven in armoede en eenzaamheid steeds groter geworden. Genoeg aanleiding om met vrijwilligers een nieuwe bezoekgroep te starten. De vrijwilligers hebben allereerst aandacht voor de mensen en bieden een luisterend oor. Daarnaast helpen zij met meer praktische zaken, zoals administratie en het (het)activeren van een netwerk. Hiermee verbreken ze het isolement en helpen ze mensen weer op weg.

Even de tijd nemen om te luisteren, een gesprek te voeren of even mee te helpen. Voor jou misschien een klein gebaar, maar het kan zoveel meer betekenen voor de ander.

Aat de Groot voorzitter Wijkpastoraat Rotterdam West

Contact

Heb je een vraag over doneren aan coronahulp? Neem contact op met onze medewerker donateursadministratie, zij helpt je graag verder.