Trotse partner van The Passion

Kansfonds is trotse partner van The Passion. The Passion is de moderne vertelling van de laatste uren van Jezus' leven, lijden én opstanding. Bekende artiesten steken dit eeuwenoude verhaal in een nieuw jasje aan de hand van hedendaagse Nederlandse popnummers. Ieder jaar trekt er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium. Dit muzikale spektakel, waarin het paasverhaal wordt verbeeld, vindt ieder jaar in een andere stad plaats op Witte Donderdag. Graag lichten wij toe waarom wij partner zijn van dit evenement.

Kansfonds zet zich in voor een samenleving waarin plek is voor iedereen. Dat doen we door om te zien naar de meest kwetsbaren in onze samenleving. We steunen initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. Daarbij is ons kompas het katholiek sociaal denken. Een waardevolle inspiratiebron waaruit Kansfonds put om mensen op een eigen en eigentijdse manier te steunen. Tot op de dag van vandaag. In de kern vertelt het hoe we naar onszelf en de samenleving kijken: samen leven doe je met elkaar.

Dit sluit goed aan bij het paasverhaal, dat door The Passion wordt verbeeld. Ook dat vertelt hoe we naar onszelf en de samenleving kunnen kijken. Het is een eeuwenoud verhaal met impact en relevantie, ook in deze tijd. Het gaat over pijn en verraad, moed en uiteindelijk hoop. Het is een verhaal over kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid die we allemaal bezitten, maar die bij de een nadrukkelijker tot uiting komt dan bij de ander. Het is ook een verhaal over weerstand en leed. Iets waar iedereen mee te maken krijgt in zijn of haar leven, de een in meer of mindere mate dan de ander. Maar bovenal is het een verhaal over barmhartigheid, dat uitgaat van liefde voor de medemens. 

Het paasverhaal sluit goed aan op de missie en visie van Kansfonds. En op onze inspiratiebron, het katholiek sociaal denken. Wij geloven in een samenleving waarin plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen. Een samenleving waarin ieder mens telt en meebouwt vanuit eigen kracht. Een samenleving waarin niemand voor zichzelf leeft en waarin we voor elkaar zorgen.

Wat weet jij van het paasverhaal?

Weet jij hoe de plaats heet waar Jezus werd gekruisigd? Of na hoeveel nachten hij opstond uit de dood? Wat zijn laatste woorden waren aan het kruis? Doe de quiz en test je kennis!

Naar de quiz

Meer lezen over onze inspiratiebron?

Waarom zetten we ons in voor elkaar? Ontdek het geheim van het katholiek sociaal denken.

Lees meer