Waarom thuisgeven juist nú nodig is

Iedereen verdient een thuis. Want zonder thuis is je bestaan onzeker. De uitdagingen zijn groter dan ooit. Thuisgeven was nooit zo hard nodig als nu. Wat zien we gebeuren?

Ruim 1 miljoen mensen geen thuis

In ons land hebben meer dan 1 miljoen mensen geen thuis. Ze hebben geen dak boven hun hoofd, onvoldoende geld om van te leven en het gevoel dat ze er niet bij horen. Hun bestaan komt steeds verder onder druk te staan. Er is bijvoorbeeld een groot gebrek aan betaalbare woningen. En doordat de inflatie en de energieprijzen fors stijgen, worden boodschappen onbetaalbaar voor mensen met een krappe beurs.

Veel mensen op de vlucht

Tegelijkertijd zien we veel mensen op de vlucht slaan voor geweld in hun land, waar ook ter wereld. Hun leven loopt groot gevaar. We ontvangen ze met open hart, omdat we elkaar helpen. Veel mensen stellen bijvoorbeeld hun huis open voor onbekenden in nood of helpen met donaties. Want wie vlucht, raakt zijn thuis kwijt. En dus zijn bestaanszekerheid. Dat stelt de samenleving voor een grote uitdaging: hoe zorgen we voor een thuis voor iedereen?

Oplossing: samen thuisgeven

Niemand weet wat de toekomst gaat brengen. Wat we wel weten: niemand kan zonder thuis. Want dát is de basis voor een menswaardig bestaan. Daarom geven we samen thuis. Voor mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Voor gezinnen die in armoede leven. Voor mensen op de vlucht. Met elkaar zorgen we voor opvang waar dat nodig is. En voor een thuis waar dat moet en kan. We pakken de hindernissen aan die een thuis in de weg staan. We zoeken naar gedurfde oplossingen. En we zetten een vliegwiel op wat werkt. Net zolang tot iedereen een thuis heeft.