Drs. Dominicus T.T. Kamsma o.p.

Voorzitter, afloop tweede termijn 31-12-2022

Functies en nevenfuncties:

  • Dean (directeur) Academie voor Gezondheidsstudies (Hanzehogeschool Groningen)
  • Parochianenvoorganger Zalige Titus Brandsmaparochie
  • Dagvoorzitter Diocesane Pastorale Raad Bisdom Groningen-Leeuwarden
  • Lid Raad van Toezicht bij Hogeschool KPZ