Dr. Petra Dassen-Housen

Lid, afloop 1ste termijn 31-12-2020

Functies en nevenfuncties:

  • Burgemeester gemeente Kerkrade
    Bekijk hier de nevenfuncties uit hoofde van dit ambt

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Lid Algemeen Bestuur Stichting Limburgs Landschap
  • Voorzitter Stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg
  • Commissaris WML
  • Lid Raad van Toezicht Philharmonie Zuidnederland
  • Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand