Dr. Petra Dassen-Housen

Lid, afloop eerste termijn 31-12-2020

Functies en nevenfuncties:

  • Burgemeester gemeente Kerkrade
    Bekijk hier de nevenfuncties uit hoofde van dit ambt

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Commissaris WML
  • Lid algemeen bestuur Stichting Limburgs Landschap
  • Voorzitter Stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg
  • Lid Raad van Toezicht Philharmonie Zuid-Nederland
  • Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand