Dr. Petra Dassen-Housen

Lid, afloop 1ste termijn 31-12-2020

Functies en nevenfuncties:

  • Burgemeester gemeente Beesel
    Zie voor nevenfuncties uit hoofde van dit ambt: www.beesel.nl

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Bestuurslid Stichting Wens in beweging
  • Lid Algemeen Bestuur Stichting Limburgs Landschap
  • Voorzitter Stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg
  • Commissaris WML
  • Lid Raad van Toezicht Philharmonie Zuidnederland
  • Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand