Drs. Aukje A.M. Kuypers

Lid, afloop 1e termijn 31-12-2020

Functies en nevenfuncties:

  • Algemeen directeur Kuijpers

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Bestuurslid Uneto-VNi, Groep Grote Bedrijven
  • Bestuurslid Spark, innovatiecampus voor de gebouwde omgeving
  • Bestuurslid Nationaal Register