Drs. Danielle A.C.A.J. Landesz-Campen

Lid, afloop 1ste termijn 31-12-2019

Functies en nevenfuncties:

  • Partner KPMG N.V.
  • Docent Corporate Governance, Nyenrode Universiteit.
  • Eigenaar Mady Neni B.V.
  • Voorzitter van Stichting Creatief Onderwijs.