Drs. Danielle A.C.A.J. Landesz-Campen

Penningmeester, afloop 2e termijn 31-12-2020

Functies en nevenfuncties:

  • Docent Corporate Governance, Nyenrode Universiteit
  • Directeur/eigenaar Mady Neni B.V.
  • Voorzitter Stichting Creatief Onderwijs
  • Voorzitter beleggingscommissie Kansfonds