Drs. Elly W.M. Teune-Kasbergen

Lid, afloop tweede termijn 31-12-2023

Nevenfuncties:

  • Voorzitter SOWOZA
  • Lid BGF-fonds
  • Externe deskundige Commissie van Beroep Onderwijsgroep Tilburg
  • Extern lid Geschillencommissie toepassing personeelsbeleid Onderwijsgroep Tilburg
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Mommerskwartier
  • Lid Raad van Toezicht Steunfonds KBO Brabant
  • Secretaris bestuur Past Kobra
  • Lid overgangsbestuur CDA Haaren-Oisterwijk