Drs. Elly W.M. Teune-Kasbergen

Lid, afloop 1ste termijn 31-12-2019

Nevenfuncties:

  • Voorzitter SOWOZA
  • Vicevoorzitter Raad van Toezicht HZ University of Applied Sciences
  • Lid Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres
  • Lid BGF-fonds
  • Externe deskundige Commissie van Beroep Onderwijsgroep Tilburg