Drs. Jan A.J. Boekelman

Voorzitter, Afloop 1ste termijn 31-12-2020

Functies en nevenfuncties:

  • Director Finance /┬ámember of the executive board EBN B.V.
  • Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV
  • Lid Raad van Toezicht KRO
  • Lid en voorzitter van de audit commissie, GasTerra B.V. te Groningen
  • Bestuurslid Stichting Chimbo te Amsterdam
  • Bestuurslid World Energy Council, afdeling Nederland
  • Bestuurslid Cappella Amsterdam
  • Bestuurslid Aluminium Stewardship Initiative
  • Lid Raad van Commissarissen Oasen Drinkwater