Drs. Jan A.J. Boekelman

Bestuurslid, Afloop 1ste termijn 31-12-2020

Functies en nevenfuncties:

  • Director Finance / member of the executive board EBN B.V.
  • Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV
  • Lid en voorzitter van de audit commissie, GasTerra B.V. te Groningen
  • Bestuurslid Stichting Chimbo te Amsterdam
  • Bestuurslid Cappella Amsterdam
  • Lid Raad van Commissarissen Oasen Drinkwater, voorzitter van de Audit Commissie
  • Voorzitter beleggingscommissie Kansfonds
  • Lid Raad van Toezicht van Viva! Zorggroep te Velsen-Noord