Drs. A. Jan Boekelman

Bestuurslid (afloop eerste termijn 31-12-2020) & Voorzitter beleggingscommissie (afloop eerste termijn 31-12-2021)

Functies en nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV, voorzitter Audit Commissie
  • Penningmeester Stichting Chimbo te Amsterdam
  • Penningmeester Stichting Cappella te Amsterdam
  • Lid Raad van Commissarissen Oasen Drinkwater te Gouda, voorzitter Audit Commissie
  • Lid Raad van Toezicht van Viva! Zorggroep te Velsen-Noord, lid Audit Commissie
  • Lid kascommissie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam