Drs. Joep M.H. Mourits

Secretaris, afloop 3de termijn 31-12-2018

Functies en nevenfuncties:

  • Kwartiermaker Stichting Bultersmekke
  • Voorzitter Bestuur Stichting Cantate op de Brink