Drs. Elly W.M. Teune-Kasbergen

Vicevoorzitter, afloop 3de termijn 31-12-2019

Nevenfuncties:

  • Voorzitter SOWOZA
  • Vicevoorzitter Raad van Toezicht HZ University of Applied Sciences
  • Lid BGF-fonds
  • Externe deskundige Commissie van Beroep Onderwijsgroep Tilburg
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Mommerskwartier
  • Lid Raad van Toezicht Steunfonds KBO Brabant
  • Lid beleggingscommissie Kansfonds