Dr. Hanneke G.M. Reuling

Lid, afloop tweede termijn 31-12-2022

Functies en nevenfuncties:

  • Lid college van bestuur Hogeschool van Amsterdam
  • Lid Advies- en Beleidscommissie Augustijns Instituut, Utrecht