Dr. Hanneke G.M. Reuling

Lid, afloop 1ste termijn 31-12-2018

Functies en nevenfuncties:

  • Lid college van bestuur Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam
  • Lid Raad van Advies Stichting Thomas More, Den Bosch
  • Lid Advies- en Beleidscommissie Augustijns Instituut, Eindhoven