Henriëtte Hulsebosch

directeur

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht Adviescollege Curaçao
  • Lid bestuur Algemene Loterij Nederland
  • Secretaris Stichting Steunfonds t.b.v. het Katholiek Hoger Onderwijs (Tilburg University)
  • Penningmeester Baeten Geven Fonds
  • Voorzitter Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres
  • Penningmeester United Way Nederland
  • Lid Curatorium SBI