Drs. Lieke R.M. Steinmeijer

Lid, afloop tweede termijn 31-12-2022

Functies en nevenfuncties:

  • Manager Patient Advocacy Groups Pfizer
  • Lid bestuur Stichting Luistergoud
  • Lid klankbordgroep Huis van Dominicus Utrecht