Drs. Lieke R.M. Steinmeijer

Lid, afloop 2e termijn 31-12-2022

Functies en nevenfuncties:

  • Lid Bestuur Stichting Sensoor Zuid Holland
  • Manager Patient Advocacy Groups Pfizer