Dhr. Pieter G.A.M. Hemels

Lid, afloop eerste termijn 31-12-2022

  • Directeur ftrprf b.v.
  • Bestuurslid UN Global Compact Netherlands
  • Lid Raad van Advies Stichting LEF
  • Lid Raad van Advies B-lay