Prof. Dr. Maria E.T.C. van den Muijsenbergh

Lid, afloop eerste termijn 31-12-2022

Functies en nevenfuncties:

 • Bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg’, afdeling eerstelijnszorg Radboudumc Nijmegen
 • Senioronderzoeker en adviseur Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
 • Huisarts
 • Voorzitter landelijk bestuur Adelbert Vereniging
 • Voorzitter bestuur medische afdeling Thijmgenootschap
 • Lid bestuur Nederlandse Straatdokters Groep NSG
 • Lid bestuur Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen
 • Lid Raad van Toezicht Patiëntenfederatie
 • Lid ZonMw, programmacommissie Zingeving en geestelijke verzorging
 • Lid klachtencommissie Onderwijsconsortium Ons Middelbaar Onderwijs
 • Lid redactie Tijdschrift voor Ethiek en Gezondheid