Prof.dr. Maria E.T.C. van den Muijsenbergh

Lid, afloop 1ste termijn 31-12-2022

Functies en nevenfuncties:

 • Bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg’ afdeling eerstelijnszorg Radboudumc Nijmegen
 • Senior onderzoeker en adviseur Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
 • Huisarts
 • Voorzitter van het landelijk bestuur van de Adelbert Vereniging
 • Voorzitter bestuur medische afdeling Thijmgenootschap
 • Bestuurslid Nederlandse Straatdokters Groep NSG
 • Bestuurslid Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen
 • Lid ZonMw programmacommissie Zingeving en geestelijke verzorging
 • Lid klachtencommissie Onderwijsconsortium Ons Middelbaar Onderwijs
 • Lid redactie Tijdschrift voor Ethiek en Gezondheid
 • Lid Raad van Toezicht Patiëntenfederatie