Inspiratiedag 2016 – Geven om een ander

Kwetsbaarheid wordt tegenwoordig vaak benaderd als een probleem waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Een samenleving zonder kwetsbaarheid bestaat echter niet. Wat betekent kwetsbaarheid in uw werk? Hoe kan hier op verschillende manieren naar worden gekeken? Wanneer en hoe kan kwetsbaarheid juist ook een kracht zijn? Zaterdag 16 april 2016 hebben we een inspirerende dag in de Mozes en Aäronkerk gehad, met bezieling, mooie verhalen en uitwisseling van ervaringen en tips.

Optreden van de Straatklinkers op de Inspiratiedag 2016

Tijdens de Inspiratiedag heeft Kansfonds samen met de deelnemers nieuwe perspectieven ontdekt. Hoe kunnen we -juist in het Heilig jaar van de Barmhartigheid- voor elkaar van betekenis zijn en elkaar inspireren tot meer maatschappelijke betrokkenheid? Professor Andries Baart (bijzonder hoogleraar Presentie en Zorg) vertelde over de theorie en praktijk van de presentietheorie. Hoe wordt vanuit het katholiek sociaal gedachtegoed gekeken naar kwetsbaren en kwetsbaarheid? Het middagprogramma bestond uit verrassende workshops door organisaties en projecten uit het land, die met kwetsbare mensen werken. Het enthousiaste daklozenkoor de Amsterdamse Straatklinkers zorgde tijdens de inspiratiedag voor een vrolijke noot. Zij laten als geen ander zien dat mensen in een kwetsbare situatie een krachtige bijdrage kunnen leveren.

Inspirerend om weer even stil te staan bij wat we doen en waarom. Tevens mooie gelegenheid om collega’s uit het hele land te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

deelnemer inspiratiedag 2016

Katholiekleven.nl filmde op de Inspiratiedag van Kansfonds. In dit filmpje vertelt voorzitter van Kansfonds Theo Bovens over zijn diaconale inspiratie, dat de grote problemen op de wereld verband houden met datgene wat je in praktische zin dagelijks met je medemens meemaakt.”