Alle jongeren een thuis!

Kom in actie!

Er zijn meer dan 12.000 dakloze jongeren in Nederland. Stef Bos en Kansfonds slaan de handen ineen om deze jongeren weer een dak boven hun hoofd te geven. Jij kunt helpen. Door te bieden op je eigen lied of door een donatie te doen. Help je mee?

Ieder mens telt.

Jongen en man op bankje

Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland. Mensen wiens kwetsbaarheid niet altijd even zichtbaar is, maar vaak wel allesbepalend: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede. We helpen waar niemand anders dat doet of durft. We steunen lokale initiatieven, bieden een vangnet en zoeken naar een oplossing voor de oorzaken die de problemen in stand houden. Dat doen we met elkaar. Zodat er een samenleving ontstaat waarin plek is voor íedereen. Doe je mee?

Zullen we thuisgeven?

Kansfonds staat voor thuisgeven. Thuisgeven is van ‘geven om een ander’ een daad maken. Doen wat nodig is. Met geld, liefde en daadkracht mensen minder kwetsbaar maken. Dan leven we samen in een land waar iedereen een thuis heeft. Zullen we?

Naar de campagne