Perspectief na Corona

Kom in actie! Corona boodschappen

Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet. De gevolgen van de crisis en de maatregelen vanuit de overheid zorgen met name bij kwetsbare groepen voor veel problemen. Kansfonds steunt initiatieven die inspringen op acute nood en initiatieven die juist nu doen wat nodig is. Daarnaast kijken we vooruit. De nieuwe werkelijkheid vraagt om vernieuwende ideeën, aanpassingen of een geheel andere aanpak. Zie jij mogelijkheden om de kwetsbare doelgroep te activeren en te anticiperen op de ruimte die hopelijk weer gaat ontstaan?

Ieder mens telt.

Kansfonds - Jongen en man op bankje

Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland. Mensen wiens kwetsbaarheid niet altijd even zichtbaar is, maar vaak wel allesbepalend: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede. We helpen waar niemand anders dat doet of durft. We steunen lokale initiatieven, bieden een vangnet en zoeken naar een oplossing voor de oorzaken die de problemen in stand houden. Dat doen we met elkaar. Zodat er een samenleving ontstaat waarin plek is voor íedereen. Doe je mee?