ANBI-gegevens

Kansfonds is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aan Kansfonds zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Status check

Op de website van de Belastingdienst kun je eenvoudig de ANBI status van Kansfonds en andere goede doelen nagaan.

Publicatieplicht

Vanaf 2021 verplicht de Belastingdienst goede doelen om hun gegevens te publiceren. Kansfonds voldoet aan deze verplichting via het CBF erkenningspaspoort.