Privacy verklaring

Kansfonds gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers en verstrekt deze niet onnodig aan derden. In dit privacy statement is te lezen hoe wij deze zorgvuldigheid betrachten en hoe inzage en verwijdering van uw gegevens geregeld kan worden.

Kansfonds verwerkt de volgende persoonsgegevens

Kansfonds legt de volgende (persoons)gegevens vast: voorletters, voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer en foto.

Kansfonds legt alleen de gegevens vast die u zelf heeft doorgegeven (bijvoorbeeld wanneer u contact heeft opgenomen via telefoon, post, e-mail of website).

Kansfonds verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Wanneer u een verzoek tot ondersteuning bij Kansfonds heeft opgenomen, heeft Kansfonds uw gegevens (voorletters, voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer) ontvangen. Deze verwerkt Kansfonds om op een zorgvuldige wijze op uw verzoek te kunnen reageren. Deze gegevens bewaart Kansfonds, tenzij u aangeeft dat wij u gegevens moeten verwijderen.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan verwerkt Kansfonds uw gegevens (naam en e-mailadres) om de nieuwsbrief aan u toe te sturen. Voor abonnees op Mede verwerkt Kansfonds daarnaast ook geslacht, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Kansfonds bewaart deze gegevens, totdat u zich uitschrijft.

Wanneer u zich heeft aangemeld als donateur, heeft Kansfonds uw gegevens (voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en rekeningnummer) ontvangen. Deze verwerkt Kansfonds om contact met u te kunnen onderhouden en uw donatie te verwerken. Kansfonds bewaart deze gegevens, tenzij u aangeeft dat wij u gegevens moeten verwijderen.

Wanneer u meewerkt aan een interview of ander item voor een publicatie door Kansfonds heeft Kansfonds uw naam en foto ontvangen. Deze gegevens worden door Kansfonds op een zorgvuldige wijze verwerkt en bewaard na publicatie.

Kansfonds verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen:

 • Toestemming betrokkene
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigde belangen: het onderhouden van haar relaties ter verwezenlijking van de doelstelling van Kansfonds

Kansfonds deelt de gegevens met derden

Kansfonds deelt uw gegevens met de volgende derden (waaronder verwerkers), zoals leveranciers op gebied van ICT, drukwerk, administratie, communicatie en fondsenwerving. In dat kader worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de afgesproken doeleinden en binnen de voorwaarden van een onderlinge verwerkersovereenkomst. Kansfonds verstrekt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

Kansfonds zorgt voor beveiliging van uw gegevens

Kansfonds heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Kansfonds gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Medewerkers hebben alleen toegang tot gegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak.

Kansfonds maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van twaalf maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Hotjar (analytische cookie)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)
 • Optinmonster (tracking cookie)
 • Cookiebot

Totdat u op de website van Kansfonds het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke beheerder en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

Op de website van Kansfonds wordt door middel van sociale media knoppen verwezen naar LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze knoppen kunnen worden gebruikt voor informatie over Kansfonds, om Kansfonds te promoten of informatie over Kansfonds te delen op deze sociale media. Kansfonds is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze sociale media bepalen zelf hoe deze sociale media knoppen functioneren. Het privacy beleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het privacy beleid van LinkedIn, Twitter en Facebook raadplegen op de websites van deze sociale media.

U heeft de volgende rechten

U heeft het recht om in te zien welke gegevens Kansfonds van u verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om Kansfonds te vragen gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wissen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of Kansfonds uw gegevens niet langer nodig heeft. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht en het recht om uw toestemming in te trekken.

Wanneer u één van deze rechten wilt uitoefenen kunt u contact opnemen met Kansfonds via info@kansfonds.nl. Kansfonds handelt uw verzoek af conform het bepaalde in de AVG en UAVG. Indien u meent dat Kansfonds zich niet aan de privacyregels houdt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Kansfonds behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 19 augustus 2019. De laatste versie wordt op de website gepubliceerd.

Download

 • Wilt u onze privacyverklaring liever als pdf downloaden? Dat kan hier.