Fonds op naam

Met een fonds op naam heb je je eigen fonds, zonder dat je een aparte stichting hoeft op te richten. Dat scheelt tijd, geld, administratie en beheer. Ook hoef je geen bestuur te benoemen. Dit maakt een fonds op naam interessant voor particulieren, stichtingen en bedrijven die een langere periode goed willen doen.

Waarom een fonds op naam?

Met je eigen fonds op naam kun je een doel steunen waar je hart naar uitgaat. Ter nagedachtenis aan een familielid. Ter afscheid van een bestuurder. Of ter gelegenheid van een jubileum. Voorwaarde voor een eigen fonds op naam dat is ondergebracht bij Kansfonds is dat je doelstelling past binnen onze focus: een thuis voor iedereen in Nederland.

Hoe werkt het?

Je kunt een fonds op naam oprichten bij leven of je kunt het opnemen in je testament. Ook een combinatie is mogelijk. Een fonds op naam instellen binnen Kansfonds kan vanaf 50.000 euro. Je kunt kiezen voor een fonds op naam voor onbepaalde tijd. Kansfonds zorgt er dan voor dat het bedrag in het fonds intact blijft. Uit de opbrengst van het fonds worden de doelen gesteund die je voor ogen hebt.

Je kunt ook kiezen voor een fonds op naam voor een bepaalde periode. Gedurende die periode wordt het geld in het fonds volledig benut voor de doelen die je voor ogen hebt.

Je bepaalt zelf de naam van het fonds. Je kunt voor een familie- of bedrijfsnaam kiezen, zodat te herleiden is van wie de gift afkomstig is. Of je kunt juist kiezen voor anonimiteit door gebruik te maken van een fictieve naam.

Wij willen per se anoniem blijven. We willen niet dat mensen weten dat wij vermogend zijn en aan goede doelen geven. We willen ook geen schouderklopje. We gaan zelfs ook anoniem mee op projectbezoek, twee keer per jaar. Wat we merken is dat deze bezoeken je betrokkenheid enorm vergroten. Je ziet waaraan je geeft. Je voelt waar het om gaat.

Houder Fonds op naam

Onze bijdrage

  • We denken graag met je mee over een geefstrategie. Je kunt daarbij heel gericht bepaalde doelgroepen, thema’s of gebieden steunen.
  • We leggen samen de afspraken vast via een notariële akte. De kosten voor de akte nemen we voor onze rekening.
  • We leggen een selectie van projecten aan je voor, voorzien van een advies. Jij bepaalt vervolgens zelf welke projecten je steunt. Je kunt ook zelf projecten, passend bij het doel van Kansfonds, aan ons voorleggen voor advies.
  • We nodigen je uit voor bijeenkomsten en evenementen. Je kunt dan in contact komen met mensen die projecten uitvoeren, met andere gevers en medewerkers van Kansfonds.
  • We zorgen voor de administratieve en financiële afhandeling. En we rapporteren tweemaal per jaar over de projecten die je steunt. Ook nodigen we je uit om projecten die je steunt, te bezoeken.
  • Jouw fonds op naam is een zichtbaar onderdeel van Kansfonds. De schenkingen uit je fonds op naam vermelden we apart in ons jaarverslag en in de jaarrekening. Uiteraard ontvang je ons jaarverslag en ons relatiemagazine Mede.

Enkele van onze fondsen op naam

Contact

Wil je meer weten over een fonds op naam? Neem dan contact op met onze adviseur filantropie.