Samen financieren

Heb je een (familie)stichting, vermogensfonds of bedrijfsfonds van waaruit je iets doet voor de mensen zonder thuis in onze samenleving? Laten we dan de krachten bundelen. Er zijn tal van mogelijkheden waar we graag over van gedachten wisselen.

Hoe werkt het?

Kansfonds kan op verschillende manieren het effect vergroten van jouw bijdrage aan hulpinitiatieven voor mensen zonder thuis. Je kunt ons bijvoorbeeld inschakelen als je:

  • Meer keuze wil hebben uit projecten om te steunen.
  • Behoefte hebt aan onze expertise.
  • Anoniem wil blijven.
  • Werk uit handen wil geven.
  • Gebruik wil maken van de ANBI-voordelen, maar moeite heeft om de ANBI-status te krijgen of te behouden.

We geven via Kansfonds aan projecten, vaak ook gezamenlijk. Dat betekent meer impact voor de projecten, omdat we allebei een bijdrage leveren. En het scheelt dubbel werk. We hoeven niet met aanvragers in gesprek. We hoeven niet te checken of het project voldoet. We hoeven niet zelf op de voet te volgen wat er gebeurt met onze bijdrage. En we hebben niet de hele administratieve afwikkeling. Kansfonds doet dat voor ons. Deze aanpak is voor ons efficiënt. We houden de kosten en de administratieve lasten laag, waardoor we meer kunnen geven aan de mensen om wie het ons gaat.

Bestuurder maatschappelijk fonds

Onze bijdrage

Je bepaalt zelf voor welke ondersteuning je Kansfonds wil inschakelen. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals:

  • Projectvoorstellen die je ontvangen hebt, deskundig doorlichten en voorzien van een advies.
  • Hulpinitiatieven vinden die passen bij jouw missie.
  • Zorgdragen voor de administratieve en financiële afwikkeling van door jou gesteunde projecten.
  • Samen een project financieren.

Contact

Heb je een vraag over de mogelijkheden van samen financieren? Neem dan contact op met onze adviseur filantropie.